Styremøte fredag 13. desember

Ordfører Åse R Severinsen
Ordfører Åse R Severinsen

Styret gjennomfører årets siste møte fredag 13. desember.  Møtet markerer et skille ved at styreleder Arne Thomassen (H) som planlagt overlater den regionale lederposisjonen til ordfører Åse R Severinsen (H) fra Søgne kommune.   

Sist endret 09.12.2013
Arne Thomassen
Styreleder frem til 13.12, ordfører Arne Thomassen, Lillesand kommune.

Møtet finner sted på fylkeshuset i Kristiansand i fylkesutvalgssalen kl. 09:00 - 11:30.

Møtet starter med orientering om Visit Sørlandet AS og påfølgende orientering om forslag til strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen.

Styremøtet er åpent for pressen og andre. 

Saksdokumenter kan lastes ned fra linken nedenfor.

Saksliste   

Realitetsbehandling:

Sak 25/13 Godkjenning av referat 13.09
Sak 26/13 Ombytte styrets leder og nestleder
Sak 27/13 Forslag til strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
Sak 28/13 Tilsagn prosjekt inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon
Sak 29/13 Tilsagn prosjekt næringsnær læring
Sak 30/13 Arbeidsform ny bymiljøpakke og grensesnitt ATP samarbeidet
Sak 31/13 Arbeidsgruppenes innspill felles formannskapsmøte 14.11
Sak 32/13 Evaluering felles formannskapsmøte 14.11
Sak 33/13 Eventuelt.

Drøfting: 
1. Oppfølging innspill formannskapsmøte 14.11, prosess kommunereform.
2. Rapport om eventuelt nytt fengsel på Stølen
3. Agdermodell for likestilling, oppfølging i regionrådene.

Orientering:
1. Orientering om Visit Sørlandet AS og reiselivsprosjekter
2. Forslag til strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
3. Informasjon om Grunnlovsjubileet 2014.

Melding:
1. Regionplan Agder 2020
2. Utredning av interkommunalt barnevernssamarbeid
3. Utviklingsprogrammet for byregioner
4. Økt arealbehov for KS Agder i Kristiansand og konsekvens for sekretariatet
5. Svar på søknad om midler til å styrke Alternativ til Vold
6. Forprosjekt Energiprogram
7. Nettverk teknisk
8. Innoventus - ekstraordinær generalforsamling
9. Deltakelse i styringsgruppe for havneplan
10. Omdømmebarometeret
11. Dagskurs i statistikk og planarbeid, analyse og konsekvensforståelse
12. Prosjekt «Fra plan til handling»
13. Klagesak Fædrelandsvennen
14. Kontaktutvalg for KS KommIT
15. Prosjekt «Innføring av eHandel»
16. Forankring og videreutvikling av folkehelsenettverket
17. KOSTRA kurs.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering