Svar fra statsråd om NAV-krav

Ordførerne i Knutepunkt Sørlandet krevde i januar strakstiltak for å hindre bemanningsreduksjoner i NAV stat. Nå har svaret kommet fra statsråden, uten løfter som beroliger ordførerne.

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 29.03.2011
Fotograf: Regjeringen.no
Hanne Inger Bjurstrøm fotograf Regjeringen.no

I et møte 7. januar ble ordførerne i de sju kommunene orientert om omfattende reduksjoner av NAV stat bemanning på flere av regionens NAV-kontorer.

I et notat datert 13. januar i år sendte ordførerne krav om strakstiltak for å hindre bemanningsreduksjoner. I notatet ble det uttrykket bekymring og en sterk forventning om at det iverksettes strakstiltak for å avbøte problemene i NAV som medvirker til redusert tjenestetilbud for innbyggerne.  

I svaret fra statsråd Hanne Inger Bjurstrøm kommer det fram at statsråden mener budsjettrammene gjennom statsbudsjettet for 2011 gir grunnlag for å opprettholde NAVs samlede tjenesteyting og publikumsservice, utover det som følger av at tiltaksnivået i 2011 er noe lavere enn i 2010.

Bjurstrøm skriver også at hun takker for innspill og engasjement i saken, og at hun vil ta med seg dette i det videre arbeidet med å utvikle arbeids- og velferdsforvaltningen.

Ordførerne i Knutepunkt Sørlandet er ikke tilfreds med svaret fra statsråden, og vil følge saken videre.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

Johnny Greibesland, politisk leder Knutepunkt Sørlandet - mobil 934 67 816
Per Sigurd Sørensen, politisk nestleder Knutepunkt Sørlandet - mobil 911 19 264 

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering