Veien videre - kommunereformen

Sider fra kommunestruktur_modeller_lr_250615.jpg - Klikk for stort bilde Utredningsgruppens rapport om alternative framtidige kommunestrukturer i Kristiansandsregionen er lagt fram for styret i Knutepunkt Sørlandet, og sendes nå ut til alle kommunene for behandling. 

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 30.06.2015

Se informasjon om utredningsrapporten her

Utredningsgruppens arbeid er med det avsluttet, og prosessen fortsetter nå ute i kommunene.

Utredningen skal behandles i alle 7 kommune- og bystyrer i september, som et felles grunnlag for videre lokale beslutningsprosesser. Den enkelte kommune vurderer samtidig om de ønsker å vedta oppstart av en videre forhandlingsprosess.

Dersom de ønsker dette, nedsettes lokale forhandlingsutvalg i hver kommune, som får ansvar for videre realitetsvurdering. Forhandlingsutvalgene velges på de første møtene med nye kommunestyrer i oktober.

Parallelt med den politiske behandlingen er det et mål om å i stor grad involvere innbyggerne i den enkelte kommune. Det er opp til kommunene og de lokale politikerne, å skape lokalt engasjement rundt de forskjellige modellene som presenteres i utredningen, og hvilke samarbeidsalternativer som vil være best for hver enkelt kommune.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering