YS representanter på plass

Fotograf: Jan Arne Lassemo
YS Agder, KFO (web) fotograf Jan Arne Lassemo
Fokus på og ivaretakelse av medbestemmelsen er viktig for utviklingen av samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet. Mandag 24. april møtte hovedsammenslutningen YS knutepunktets daglige leder. Dialog og informasjon stod på dagsorden, samt valg av YS kontaktpersoner inn mot knutepunktet. Som en oppfølging av møtet har YS valgt kontakter overfor knutepunktet. Det allerede igangsatte prosjekt "styring og medbestemmelse" vil ta stilling til hvorvidt YS som tredje hovedsammenslutning skal tildeles fast plass i styret for Knutepunkt Sørlandet fra neste valgperiode.
Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 27.12.2006
KFO/YS har i møte 24.04.2006 valgt YS representant og vararepresentant til deltagelse i Knutepunkt Sørlandet "referansegruppe" på hovedsammenslutningsnivå.

YS har valgt følgende representasjon :

Representant YS:
Anne Betsy Kjellevand - HTV KFO Iveland kommune

Vararepresentant YS:
Åse Birkrem - HTV KFO Kristiansand kommune

Referansegruppen skal ha regelmessige dialog- og informasjonsmøter med leder for Knutepunkt Sørlandet, og da sammen med representanter for de øvrige hovedsammenslutningene. Møteformen er uformell og kommer som et supplement til den drøftings- og informasjonsplikten som de selvstendige knutepunkt kommunene er tilpliktet etter hovedavtalen.

Gruppen skal styrke kommunikasjon og samarbeid i Knutepunkt Sørlandet.

På bildet ser du knutepunktets daglige leder omkranset av de regionale KFO HTV'ene. Fra venstre :
Åse Birkrem, Kristiansand kommune, Anne Betsy Kjellevand, Iveland kommune, Kjell A Kristiansen (daglig leder Knutepunkt Sørlandet), Karin Kleiven, Søgne kommune, Ingvar Aarhus, Songdalen kommune, Wenche Aslaksen, Vennesla kommune

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering