Region i vekst og økt innbyrdes avhengighet

For folk flest er kommunene i Knutepunkt Sørlandet regionen en felles arena for jobbsøking, valg av bosted og fritidsaktiviteter. Det er en utvikling som har pågått over lang tid. Hjemmesiden til Knutepunkt Sørlandet har oversikter som viser utviklingstrekk mht bosetting, pendling, flytting, boligmasse og næring.

Publisert av Per Gunnar Uberg. Sist endret 08.02.2017

 Kart Knutepunkt Sørlandet - Klikk for stort bilde

Formålet med denne oversikten er å gjøre utvalgte demografiske data for kommunene i Knutepunkt Sørlandet tilgjengelig for alle interesserte.

Kilder
På kommunenivå tilbyr allerede SSB en rekke data (www.ssb.no) som fritt kan lastes ned fra SSB’s web-sider. Brukerterskelen kan imidlertid ofte være rimelig høy, og en del data må bearbeides for å få frem interessante sammenhenger. Det er bl.a. slike bearbeidinger vi vil gjøre tilgjengelige på dette nettstedet.

På lavere geografisk nivå enn kommune (delområde- og grunnkretsnivå) må vi gjøre spesielle bestillinger. Særlig interessante data, for eksempel barnebefolkningen i skolekretsene, vil vi etterhvert gjøres tilgjengelig via dette nettstedet.

Begrensninger
I leveringsavtalen med SSB er det av personvernhensyn lagt begrensninger på presentasjon av data som omhandler få enheter på lavere geografisk nivå enn kommune. Det betyr at alle tall for alder/kjønn mindre enn tre må prikkes. I de fleste tilfeller skulle ikke dette by på avgjørende praktiske problemer; en kan ev. i egen bearbeidelse av tabellene erstatte prikkene med verdien 1,5.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver plan og analyse i Kristiansand kommune: Per Gunnar Uberg, tlf. 38 07 52 91/ 982 87 903, e-post via linken nedenfor.

For å studere statistikkgrunnlaget går du frem slik på Knutepunkt Sørlandets hovedside;
- velg Meny - Regionstatistikk
- derfra velger du aktuelt statistikkområde.
 

Login for redigering