Vedtekter Knutepunkt Sørlandet

Knutepunkt Sørlandet er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Vedtekter for Knutepunkt Sørlandet fra 01.01.2012 finner du i vedlagte pdf-fil.

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 29.06.2016

Knutepunkt Sørlandet  - Klikk for stort bilde

Artikkel (1)
Login for redigering