Politisk styring

Knutepunkt Sørlandet ledes av et styre som består av den til enhver tid fungerende ordfører i hver deltakerkommune. Fylkesordførerne i Vest-Agder og Aust-Agder inviteres som observatører i styret med talerett. På saker som angår de ansatte tiltrer 2 tillitsvalgte. Det er styret som skal sette politisk dagsorden for samarbeidet mellom kommunene.

 

Styret

Styrets leder: Gro Anita Mykjåland, ordfører i IvelanGro Anita Mykjåland - Klikk for stort bildeGro Anita Mykjåland d kommune

Styrets nestleder: Anders Christiansen, ordfører Birkenes kommune

Øvrige medlemmer:

  • Arne Thomassen, ordfører Lillesand kommune
  • Astrid M. Hilde, ordfører Søgne kommune
  • Harald Furre, ordfører Kristiansand kommune
  • Jørgen Kristiansen, varaordfører Kristiansand kommune
  • Torhild Brandsdal, ordfører Vennesla kommune
  • Johnny Greibesland, ordfører Songdalen kommune

Observatører:

  • Terje Damman, fylkesordfører Vest-Agder
  • Tellef Inge Mørland, fylkesordfører Aust-Agder

De tillitsvalgte er:

  • Pål Tjøm, LO-K
  • Torgeir Hareland, Unio

Felles formannskapsmøter

Det arrangeres felles formannskapsmøter for alle kommunene, med dagsaktuelle tema i forhold til det regionale samarbeidet.Felles formannskapsmøte skal arrangeres minst en gang i året og de to første årene en gang i halvåret.

Login for redigering